Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Advokátska kanceláriaPráva duševného vlastníctva

  Zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva

 Poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti registrácie
  obchodných známok a obnovy ochranných známok

  Vypracovávanie licenčných zmlúv
TOPlist